16/08/2016

Raport bieżący nr 86/2016: Spełnienie się warunku zawieszającego w projekcie inwestycyjnym

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2016 z dnia 20 maja 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 81/2016 z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie istotnej umowy (Umowa) zawartej pomiędzy podmiotem zależnym KRUK S.A. - ProsperoCapital S.a r.l.  (Nabywca, Spółka) z siedzibą w Luksemburgu, a następującymi podmiotami Grupy Eurobank: Bancpost S.A. i  ERB Retail Services IFN S.A, oba z siedzibą w Bukareszcie, oraz jej holenderskim podmiotem zależnym ERB New Europe Funding II B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Sprzedający), której przedmiotem jest nabycie trzech portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 597 mln EUR (Wierzytelności), Zarząd spółki KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w związku ze spełnieniem warunków zawieszających dotyczących nabycia w dniu dzisiejszym zapłacona została cena nabycia Wierzytelności i nastąpiło jego przeniesienie na rzecz Nabywcy.

Przewiń do góry