10/08/2016

Raport bieżący nr 85/2016: Przydział niezabezpieczonych obligacji na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2016 roku powziął informację o uplasowaniu przez Dealera w imieniu Emitenta niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AA3 (Obligacje) i ich zaewidencjonowaniu w Ewidencji Depozytariusza. Zgodnie z powziętą informacją, Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że zostało przydzielonych 20 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 EUR oraz o łącznej wartości emisyjnej 20 mln EUR.
 

Przewiń do góry