06/12/2013

Raport bieżący nr 82/2013: Przydział obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2013 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii T1 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2013 roku (Prospekt).

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 150.000 Obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 15 mln zł.

Zapisy na oferowane  150.000  Obligacji prowadzono od 26 listopada 2013 roku (włącznie) do 3 grudnia 2013 roku (włącznie) , natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 6 grudnia 2013 roku. Oferta nie była podzielona na transze.

W okresie subskrypcji 360 Inwestorów złożyło zapisy na 445 164 Obligacje. W związku z tym Spółka przydzieliła Inwestorom 150.000 Obligacji, a stopa redukcji wyniosła 66,3%.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Przewiń do góry