26/07/2016

Raport bieżący nr 81/2016: Aktualizacja terminu zakończenia projektu inwestycyjnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2016  z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie istotnej wiążącej umowy (Umowa) zawartej pomiędzy podmiotem zależnym KRUK S.A. - ProsperoCapital S.a r.l.  (Nabywca, Spółka) z siedzibą w Luksemburgu, a następującymi podmiotami Grupy Eurobank: Bancpost S.A. i  ERB Retail Services IFN S.A, oba z siedzibą w Bukareszcie, oraz jej holenderskim podmiotem zależnym ERB New Europe Funding II B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Sprzedający), której przedmiotem jest nabycie trzech portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 597 mln EUR (Wierzytelności), Zarząd spółki KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym strony Umowy uzgodniły przedłużenie terminu ostatecznego zamknięcia Umowy do 16 sierpnia 2016 r.   Wcześniej Spółka informowała, że termin sfinalizowania Umowy został ustalony na 1 sierpnia 2016 r.

Przewiń do góry