25/03/2021

Raport bieżący nr 8/2021: Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 17 marca 2021 roku dotyczącego rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy informuje, że w dniu 25 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2020 rok. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww. wniosku, w którym Zarząd Spółki proponuje zysk netto Spółki za 2020 rok, powiększony o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 8 zł na jedną akcję.

Przewiń do góry