16/11/2022

Raport bieżący nr 79/2022: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 16 listopada 2022 roku

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 16 listopada 2022 roku. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał. 
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry