15/07/2016

Raport bieżący nr 78/2016: Uchwały Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego obligacji serii AB3

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74/2016 z dnia 7 lipca 2016 dotyczącego rejestracji obligacji serii AB3 KRUK S.A. („Spółka”) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., Zarząd Spółki informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW, Giełda) podjął w dniu 14 lipca 2016 r. Uchwałę nr 721/2016 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AB3 Spółki (Uchwała).
Zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 3 ust. 1 i 7 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 650 000 obligacji na okaziciela serii AB3 Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda.
W dniu 15 lipca 2016 roku Zarząd GPW podjął Uchwałę nr 726/2016  w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AB3 Spółki (Uchwała I).
Zgodnie z treścią Uchwały I, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP Zarząd GPW postanowił:
1. wprowadzić z dniem 18 lipca 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 650 000 obligacji na okaziciela serii AB3 Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRK0000424”;
2. notować obligacje, o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KR10621”.
Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych[...]

Przewiń do góry