26/11/2015

Raport bieżący nr 76/2015: Przydział obligacji emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie emisji obligacji w ramach II Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 26 listopada 2015 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii W2 (Obligacje), emitowanych w ramach II Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 grudnia 2014 roku (Prospekt).

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 300 000 Obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 30 000 000zł.

Zapisy na oferowane 300 000  Obligacji prowadzono od 18 listopada 2015 roku (włącznie) do 25 listopada 2015 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 26 listopada 2015 roku. Oferta nie była podzielona na transze.

W okresie subskrypcji 982 Inwestorów złożyło zapisy na 1 996 503 Obligacje. W związku z tym Spółka przydzieliła Inwestorom 300 000 Obligacji, a stopa redukcji wyniosła 84,97%.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

 

Przewiń do góry