06/12/2011

Raport bieżący nr 76/2011: Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”; „Spółka”) informuje, iż w dniu 05 grudnia 2011 roku podjął Uchwałę Nr 54/2011 dotyczącą przydziału niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii L1 („Obligacje serii L1”) oraz Uchwałę Nr 55/2011 dotyczącą przydziału niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii L2 („Obligacje serii L2”), emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych KRUK S.A.
Zgodnie z Uchwałą Nr 54/2011 Emitent dokonał przydziału Obligacji serii L1 inwestorom, którzy złożyli prawidłowy zapis na Obligacje serii L1 oraz dokonali za nie pełnej wpłaty. Tym samym Spółka informuje, że emisja Obligacji serii L1 doszła do skutku. W ramach emisji przydzielonych zostało 10.000  Obligacji serii L1, każda o wartości nominalnej oraz cenie emisyjnej 1.000 złotych oraz o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 złotych, wobec czego prywatna oferta Obligacji serii L1 została zamknięta.
Jednocześnie zgodnie z Uchwałą Nr 55/2011 Emitent dokonał przydziału Obligacji serii L2 inwestorom, którzy złożyli prawidłowy zapis na Obligacje serii L2 oraz dokonali za nie pełnej wpłaty. Tym samym Spółka informuje, że emisja Obligacji serii L2 doszła do skutku. W ramach emisji przydzielonych zostało 5.000  Obligacji serii L2, każda o wartości nominalnej oraz cenie emisyjnej 1.000  złotych oraz o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 złotych, wobec czego prywatna oferta Obligacji serii L2  została zamknięta.
Zgodnie z ww. Uchwałami Obligacje serii L1 oraz L2 będą zdematerializowane w rozumieniu art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poprzez ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., jak również wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu CATALYST, o czym Zarząd KRUK S.A. niezwłocznie poinformuje inwestorów, na rzecz których dokonano przydziału Obligacji serii L1 oraz L2 .
Szczegółowe informacje o emisji Obligacji serii L1 i L2, w tym m.in. cel i warunki emisji Spółka podała ww. raporcie bieżącym nr 71/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku.

Przewiń do góry