07/07/2016

Raport bieżący nr 74/2016: Rejestracja obligacji KRUK S.A. serii AB3 w KDPW


Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały nr 453/16 z dnia 6 lipca 2016 roku postanowił zarejestrować w dniu 11 lipca 2016 roku w depozycie papierów wartościowych 650 000 obligacji na okaziciela serii AB3 spółki KRUK S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda i terminie wykupu w dniu 29 czerwca 2021 roku, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Nr 173/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia III Programu Emisji Obligacji oraz Uchwały Zarządu Spółki Nr 151/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji serii AB3, oraz oznaczyć je kodem PLKRK0000424.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Przewiń do góry