20/11/2015

Raport bieżący nr 73/2015: Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 20 listopada 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie, od osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Spółką, dokonane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformowała ona o zbyciu przez siebie akcji KRUK S.A.: w dniu 16 listopada 2015 roku w transakcji pakietowej 5 000 akcji po średniej cenie 190 zł za jedną akcję; natomiast w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: w dniu 16 listopada 2015 roku 500 akcji po średniej cenie 190 zł za jedną akcję, w dniu 17 listopada 2015 roku 785 akcji po średniej cenie 190 zł za jedną akcję oraz w dniu 19 listopada 2015 roku 1450 akcji po średniej cenie 188 zł za jedną akcję. 

Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych

Przewiń do góry