08/11/2013

Raport bieżący nr 73/2013: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie ustalenia Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program) Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 listopada 2013 r. otrzymał informację o zatwierdzeniu w dniu 8 listopada 2013 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego w związku z realizacją Programu.

Przewiń do góry