30/11/2011

Raport bieżący nr 73/2011: Przeniesienie własności pakietów wierzytelności.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r., 46/2011 z dnia 07 września 2011r. oraz do raportu bieżącego nr 55/2011 z dnia 26 września 2011 roku, w których Emitent informował o zawarciu umowy znaczącej pomiędzy KRUK S.A., Spółką Grupy Kapitałowej Emitenta KRUK International s.r.o., a Spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Santander: Santander Consumer Finance a.s. (Republika Czeska), Santander Consumer Leasing s.r.o. (Republika Czeska), Santander Consumer Finance a.s., organizačná zložka (Słowacja) oraz Santander Consumer Holding GmbH (Niemcy) jako gwarant, dotyczącej ustalenia warunków nabycia portfeli pożyczkowych,  informuje, iż z dniem 29 listopada 2011 roku zostały zawarte umowy cesji wierzytelności w oparciu, o które:

1. w dniu 30 listopada 2011 r. przeniesiona została własność następujących pakietów pożyczkowych:

a. 4.063 pożyczek niezabezpieczonych udzielonych przez Santander Consumer Finance a.s. (Republika Czeska) o wartości nominalnej ustalonej na dzień 31 stycznia 2011 r. wynoszącej CZK 424.499.242 (tj. 75 220 734,08 PLN wg średniego kursu ustalonego dla CZK przez NBP na dzień 29 listopada 2011 roku).
b. 4.145 pożyczek zabezpieczonych udzielonych przez Santander Consumer Finance a.s. (Republika Czeska) o wartości nominalnej ustalonej na dzień 31 stycznia 2011 r. wynoszącej CZK 692.817.493 (tj. 122 767 259,76 PLN wg średniego kursu ustalonego dla CZK przez NBP na dzień 29 listopada 2011 roku).
c. 2 pożyczek niezabezpieczonych udzielonych przez Santander Consumer Leasing s.r.o. (Republika Czeska) o wartości nominalnej ustalonej na dzień 31 stycznia 2011 r. wynoszącej CZK 685.416 (tj. 121 455,72 PLN wg średniego kursu ustalonego dla CZK przez NBP na dzień 29 listopada 2011 roku).
d. 4 pożyczek zabezpieczonych udzielonych przez Santander Consumer Leasing s.r.o. (Republika Czeska) o wartości nominalnej ustalonej na dzień 31 stycznia 2011 r. wynoszącej CZK 1.035.106 (tj.  183 420,78 PLN wg średniego kursu ustalonego dla CZK przez NBP na dzień 29 listopada 2011 roku).

2. w dniu 01 grudnia 2011 roku nastąpi przeniesienie własność następujących pakietów pożyczkowych:

a. 731 pożyczek niezabezpieczonych udzielonych przez Santander Consumer Finance a.s. (Słowacja) o wartości nominalnej ustalonej na dzień 31 stycznia 2011 r. wynoszącej EUR 4.404.873 (tj. 19 946 145,92 PLN wg średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP na dzień 29 listopada 2011 roku).
b. 1.163 pożyczek zabezpieczonych udzielonych przez Santander Consumer Finance a.s. (Słowacja) o wartości nominalnej ustalonej na dzień 31 stycznia 2011 r. wynoszącej EUR 8.373.185 (tj.  37 915 456,32 PLN wg średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP na dzień 29 listopada 2011 roku).

Ostateczna cena zakupu pakietów pożyczkowych zostanie ustalona według ich wartości określonej na dzień przeniesienia wierzytelności, czyli odpowiednio na dzień 30 listopada 2011 roku oraz na dzień 01 grudnia 2011 r., w ciągu 30 dni od dnia przeniesienia własności pakietów, z uwzględnieniem wpływów z tytułu wpłat, wierzytelności wycofanych lub usuniętych na zasadach określonych w umowie.

Przewiń do góry