30/06/2016

Raport bieżący nr 71/2016: Decyzja rumuńskiego urzędu ochrony konkurencji w zawiązku z projektem inwestycyjnym

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2016 z dnia 20 maja 2016 roku, Zarząd Spółki KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 27 czerwca 2016 r. przez rumuński urząd ochrony konkurencji zgody na sfinalizowanie Umowy, której przedmiotem jest nabycie przez spółkę zależną Emitenta, ProsperoCapital S.a r.l. od Bancpost S.A., ERB New Europe Funding II B.V. i ERB Retail Services IFN S.A. odpowiednio trzech portfeli wierzytelności  o wartości nominalnej 597 mln EUR (2,6 mld PLN według kursu NBP z 20 maja 2016 roku) (Umowa). Otrzymanie zgody rumuńskiego urzędu ochrony konkurencji na koncentrację jest warunkiem koniecznym do realizacji Umowy, która nastąpi po zapłacie Ceny.

Przewiń do góry