17/11/2015

Raport bieżący nr 71/2015: Podpisanie umowy spółki KRUK Espana S.L. w Hiszpanii

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 17 listopada 2015 roku została podpisana umowa spółki KRUK Espana S.L. z siedzibą w Madrycie (Spółka), która jest w 100% zależna od Emitenta w ten sposób, że Emitent posiada 100 udziałów o wartości nominalnej 500 EUR za każdy udział i łącznej wartości 50 000 EUR, co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie windykacji wierzytelności na zlecenie oraz windykacji pakietów wierzytelności nabytych przez Grupę Kapitałową KRUK na terenie Hiszpanii i innych krajów europejskich, a także obrót wierzytelnościami.

Ekspansja zagraniczna jest jednym z głównych celów strategicznych Emitenta na lata 2015 – 2019, o których Emitent informował w Raporcie rocznym za rok 2014 opublikowanym w dniu 15 marca 2015 roku. 

Pod względem wartości nominalnej nabywanych i obsługiwanych portfeli wierzytelności, Emitent szacuje rynek hiszpański na większy niż polski. W opinii Emitenta, obecność na nowym rynku stwarza szansę na wzrost poziomu inwestycji w portfele wierzytelności, dywersyfikację aktywów oraz wzrost przychodów Grupy Kapitałowej KRUK.

Przewiń do góry