29/06/2016

Raport bieżący nr 70/2016: Przydział obligacji emitowanych w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie emisji obligacji w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2016 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AB3 (Obligacje), emitowanych w ramach III Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 lutego 2016 roku (Prospekt).
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 650 000 Obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 65 000 000zł.
Zapisy na oferowane 650 000  Obligacji prowadzono od 22 czerwca 2016 roku (włącznie) do 28 czerwca 2016 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 29 czerwca 2016 roku. Oferta nie była podzielona na transze.
W okresie subskrypcji 796 Inwestorów złożyło zapisy na 1 447 825 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 55%, Spółka przydzieliła 650 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 791 Inwestorów.
Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Przewiń do góry