19/03/2018

Raport bieżący nr 7/2018: Powołanie dotychczasowego Zarządu KRUK S.A. na kolejną kadencję

reść raportu:

Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 19 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały o powołaniu z dniem 19 marca 2018 roku Zarządu Spółki na nową, wspólną, 3-letnią kadencję (Uchwały). 
Zarząd Spółki został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie: 
1. Piotr Krupa – Prezes Zarządu 
2. Agnieszka Kułton – Członek Zarządu . 
3. Urszula Okarma – Członek Zarządu
4. Iwona Słomska – Członek Zarządu. 
5. Michał Zasępa – Członek Zarządu 

Informacje o powołanych Członkach Zarządu:

Piotr Krupa 

Piotr Krupa jest Prezesem Zarządu Spółki od 2003 r.
Piotr Krupa jest współzałożycielem Spółki. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. jako wspólnik w spółce cywilnej „Kuźnicki i Krupa”, której wspólnikiem pozostawał do 2004 r. W 1996 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1997-2000 odbył aplikację sądową, a w latach 2000-2003 aplikację radcowską. Piotr Krupa jest radcą prawnym, posiada również licencję detektywistyczną. Piotr Krupa został zwycięzcą konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2017 w głównej kategorii oraz w kategorii „Produkcja i usługi”. Jury doceniło go „za rewolucyjną zmianę modelu biznesowego, dzięki której firma stała się pionierem nowych rozwiązań w skali międzynarodowej”. Piotr Krupa nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółkami Grupy KRUK, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Piotr Krupa nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Agnieszka Kułton

Agnieszka Kułton jest Członkiem Zarządu Spółki od 2006 r.
Agnieszka Kułton rozpoczęła karierę zawodową w 1996 r. w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu, gdzie pracowała w wydziale finansowo-księgowym jako samodzielny referent. W latach 1997-2000 była zatrudniona w Agencji Ratalnej Sprzedaży ARS S.A., początkowo na stanowisku kierownika działu kredytów, a następnie naczelnika wydziału kredytu i dyrektora pionu do spraw produktu finansowego. W latach 2000-2001 pracowała jako dyrektor pionu do spraw produktu finansowego w Agencji Ratalnej Sprzedaży ARS Serwis sp. z o.o. oraz w latach 2001-2002 w Euro Kredyt sp. z o.o. Współpracę ze Spółką rozpoczęła w 2002 r. jako specjalista do spraw obrotu i windykacji wierzytelności, następnie w latach 2003-2006 pełniła funkcję dyrektora do spraw windykacji.
Agnieszka Kułton w 1995 r. ukończyła Wydział Gospodarki Narodowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra. Agnieszka Kułton nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółkami z Grupy KRUK , jak również nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Agnieszka Kułton nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Urszula Okarma

Urszula Okarma jest Członkiem Zarządu Spółki od 2006 r. 
Urszula Okarma rozpoczęła karierę zawodową w Zakładzie Energetycznym Wrocław jako specjalista do spraw księgowości. W 1999 r. pracowała jako kierownik biura Rady Gminy w Urzędzie Gminy Długołęka, a w latach 1999-2001 jako kierownik działu prewencji w SKK Kredyt S.A. Ze Spółką jest związana od 2002 r., kiedy objęła stanowisko dyrektora departamentu windykacji telefonicznej oraz dyrektora pionu obsługi instytucji finansowych. 
Urszula Okarma w 1998 r. ukończyła Kierunek Finanse i Bankowość na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra. Urszula Okarma nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółkami z Grupy Kapitałowej KRUK, jak również nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Urszula Okarma nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Iwona Słomska

Iwona Słomska jest  Członkiem Zarządu Spółki od 2009 r.
Iwona Słomska rozpoczęła karierę zawodową w 1994 r., pracując jako dziennikarz radiowy. W latach 1996-2000 pracowała jako public relations manager w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. Następnie, w latach 2002-2004, zajmowała stanowiska kierownika działu marketingu i public relations oraz rzecznika prasowego w SKK KREDYT S.A., PKO Towarzystwo Finansowe sp. z o.o. i w Banku Współpracy Europejskiej S.A. Ze Spółką jest związana od 2004 r., kiedy objęła stanowisko dyrektora departamentu marketingu i public relations. 
Iwona Słomska w 1995 r. ukończyła Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra. W 2000 r. uzyskała dyplom ukończenia Polsko-Amerykańskiego Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu na Politechnice Wrocławskiej, a w 2010 r. ukończyła studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, organizowane we współpracy z Franklin University Ohio. Iwona Słomska nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółkami Grupy KRUK, jak również nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Iwona Słomska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Michał Zasępa 

Michał Zasępa jest Członkiem Zarządu Spółki od 2010 r.
Michał Zasępa rozpoczął karierę zawodową w A.T. Kearney sp. z o.o., gdzie pracował w latach 2000-2002. Następnie, w latach 2003-2004, pracował w Dresdner Kleinwort Wasserstein Sp. z o.o., a w latach 2004-2010 w Enterprise Investors sp. z o.o. 
Michał Zasępa w 2000 r. ukończył Szkołę Główną Handlową, uzyskując tytuł magistra na kierunku zarządzanie i marketing. W latach 1996-1997 studiował na University of Wisconsin w ramach Stypendium Fundacji Batorego, a w 1999 r. w Stockholm School of Economics. Michał Zasępa nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółkami Grupy KRUK, jak również nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Michał Zasępa nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry