28/06/2016

Raport bieżący nr 68/2016: Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia od trzech Członków Zarządu KRUK S.A. (Zawiadamiający), w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w których poinformowali o nabyciu odpowiednio: a) 16 130 akcji serii E KRUK, b) 14 880 akcji serii E KRUK, c) 32 637 akcji serii E KRUK S.A. Zgodnie z treścią zawiadomień, nabycie ww. akcji nastąpiło w związku z zapisaniem w dniu 27 czerwca 2016 r. odpowiednio 16 130, 14 880 oraz 32 637 akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych Zawiadamiających, w związku z wykonaniem przez te osoby uprawnienia do objęcia ww. liczby akcji po cenie emisyjnej 39,70 zł za akcję, wynikającego z posiadanych przez Zawiadamiających odpowiednio 16 130, 14 880 oraz 32 637 warrantów subskrypcyjnych serii A i D wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego przeznaczonego dla członków Zarządu oraz kluczowego personelu KRUK S.A. oraz spółek zależnych, o którym szerzej w Prospekcie emisyjnym KRUK S.A. zatwierdzonym przez Komisją Nadzoru Finansowego w dniu 6 kwietnia 2011 roku (str. 117-119). Akcje serii E zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r. Osoby, których dotyczą zawiadomienia, nie wyraziły zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji […].

Przewiń do góry