13/11/2015

Raport bieżący nr 68/2015: Podpisanie umowy spółki KRUK Italia S.r.l oraz umowy spółki ItaCapital S.r.l we Włoszech.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 13 listopada 2015 roku została podpisana umowa spółki KRUK Italia S.r.l z siedzibą w Mediolanie (KRUK Italia), która jest w 100% zależna od Emitenta w ten sposób, że Emitent posiada 100 udziałów o wartości nominalnej 500 EUR za każdy udział i łącznej wartości 50 000 EUR, co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników KRUK Italia.

Przedmiotem działalności KRUK Italia jest działalność w zakresie windykacji wierzytelności na zlecenie oraz windykacji pakietów wierzytelności nabytych przez Grupę Kapitałową KRUK na terenie Włoch i innych krajów europejskich.

Ponadto Emitent informuje, że również w dniu dzisiejszym została podpisana umowa spółki ItaCapital S.r.l z siedzibą w Mediolanie (ItaCapital), która jest w 100% zależna od Emitenta w ten sposób, że Emitent posiada 20 udziałów o wartości nominalnej 500 EUR za każdy udział i łącznej wartości 10 000 EUR, co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników ItaCapital.

Spółka ItaCapital jest spółką sekurytyzacyjną specjalnego przeznaczenia, której działalność obejmuje przede wszystkim inwestowanie w wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami.

Ekspansja zagraniczna jest jednym z głównych celów strategicznych Emitenta na lata 2015 – 2019, o których Emitent informował w Raporcie rocznym za rok 2014 opublikowanym w dniu 15 marca 2015 roku. 

Pod względem wartości nominalnej nabywanych i obsługiwanych portfeli wierzytelności, Emitent szacuje rynek włoski na większy niż polski. W opinii Emitenta, obecność na nowym rynku stwarza szansę na wzrost poziomu inwestycji w portfele wierzytelności, dywersyfikację aktywów oraz wzrost przychodów Grupy Kapitałowej KRUK.

Przewiń do góry