08/10/2013

Raport bieżący nr 67/2013: Decyzja HFSA związana z zakończeniem prac na rynku węgierskim

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2013 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zakończenia prac na rynku węgierskim, Zarząd KRUK S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 8 października 2013 roku powziął informację o podjęciu przez Węgierską Komisję Nadzoru Finansowego (HFSA) w dniu 27 września 2013 roku decyzji w sprawie rozpoczęcia likwidacji spółki zależnej Emitenta KRUK International Ingatlanfinanszírozási és Pénzügyi Zrt. („ KRUK International Zrt.”)  z siedzibą w Budapeszcie. Decyzja została podjęta na wniosek KRUK International Zrt. z dnia 11 września 2013 roku.

Na likwidatora KRUK International Zrt. został wyznaczony Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft z siedzibą w Damjanich u. 11-15 1071 Budapeszt.

Emitent posiada 100% udziałów w likwidowanym podmiocie. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry