27/06/2016

Raport bieżący nr 66/2016: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie podjęcia przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwały nr 396/16 w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii E spółki KRUK S.A. (Spółka, Emitent), Zarząd Spółki informuje o Komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z ww. uchwałą w dniu 27 czerwca 2016 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 228 470 akcji Spółki. Akcje, o których mowa powyżej zostały oznaczone kodem ISIN: PLKRK0000010.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu rejestracji ww. akcji wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A. nastąpi zapisanie akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, a tym samym (zgodnie z art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych) - podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję 228 470 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2011 r.
Po zapisaniu akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów kapitał zakładowy Emitenta wyniesie 17 744 216 zł i dzielił się będzie na 17 744 216 akcji, z których będzie przysługiwało prawo do 17 744 216 głosów na walnym zgromadzeniu KRUK S.A.
Po zapisaniu akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów struktura kapitału zakładowego będzie przedstawiała się następująco:
- 2 692 220 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 11 366 600 akcji na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 1 250 000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 491 520 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 1 100 000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 843 876 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda.
Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Przewiń do góry