28/10/2015

Raport bieżący nr 64/2015: Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu giełdowego.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2015 z dnia 15 października 2015 roku dotyczącego warunkowej rejestracji akcji serii E KRUK S.A. („Spółka”) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Uchwałę nr 1086/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Giełda”) z dnia 28 października 2015 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki („Uchwała”).

W treści Uchwały Zarząd GPW stwierdził, iż zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 106 575 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda.

Jednocześnie zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 30 października 2015 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 30 października 2015 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLKRK0000010.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

 

 

Przewiń do góry