23/06/2016

Raport bieżący nr 62/2016: Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu giełdowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku dotyczącego warunkowej rejestracji akcji serii E KRUK S.A. („Spółka”) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 22 czerwca 2016 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Giełda”) podjął Uchwałę nr 644/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki („Uchwała”).
W treści Uchwały Zarząd GPW stwierdził, iż zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 228 470 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda.
Jednocześnie zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 27 czerwca 2016 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 27 czerwca 2016 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLKRK0000010.
Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

Przewiń do góry