22/10/2015

Raport bieżący nr 62/2015: Zgoda Prezesa UOKiK na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Presco Investments S.a r.l.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2015 z dnia 18 września 2015 roku, Zarząd Spółki KRUK S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 21 października 2015 r. przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez  Secapital S. a r. l. z siedzibą w Luksemburgu kontroli nad Presco Investments S. a r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Spółka). 

Otrzymanie zgody na koncentrację jest jednym z warunków koniecznych do realizacji Umowy Inwestycyjnej, dotyczącej nabycia 100% udziałów w spółce Presco Investments S.a r.l., a także prawa do dysponowania zakupionymi na rynku polskim portfelami wierzytelności, będącymi w posiadaniu Spółki oraz P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ, o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł. 

Przewiń do góry