28/11/2014

Raport bieżący nr 62/2014: Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 listopada 2014r. roku powziął informację iż, jednostka od niego zależna PROKURA NS FIZ wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności hipotecznych wraz z zabezpieczeniami od BZWBK S.A.
Wartość nominalna pakietu wierzytelności, o którym mowa powyżej wynosi ok. 443 mln zł.
Zarząd Emitenta, osobnym raportem bieżącym, niezwłocznie poinformuje o zawarciu umowy znaczącej związanej z wygranym przetargiem.

 

Przewiń do góry