22/10/2015

Raport bieżący nr 61/2015: Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki zależnej ProsperoCapital sp. z o.o.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej ProsperoCapital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ProsperoCapital, Spółka Zależna) w dniu 22 października 2015 roku podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki ProsperoCapital. Od dnia jej powstania, tj. 29 maja 2014 roku, Spółka Zależna nie podjęła faktycznej działalności, a jej zadania są realizowane przez inne podmioty Grupy Kapitałowej KRUK. Na likwidatora Spółki Zależnej został powołany Michał Zasępa. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. 

 

Przewiń do góry