05/09/2013

Raport bieżący nr 61/2013: Zakończenie prac na rynku węgierskim

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zawieszenia prac nad wejściem na rynek węgierski Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 września 2013 r. została podjęta uchwała KRUK S.A.  w sprawie zakończenia działalności na rynku węgierskim oraz zrzeczenia się licencji na nabywanie wierzytelności na Węgrzech wydanej spółce przez Węgierską Komisję Nadzoru Finansowego (PSZÁF).

W ocenie Zarządu Emitenta wielkości węgierskiego rynku zakupów wierzytelności nie daje gwarancji na satysfakcjonujący rozwój biznesu Grupy KRUK na Węgrzech. KRUK S.A. szacuje stratę z tytułu likwidacji działalności  spółki węgierskiej na 0,7 mln zł.

Zakończenie prac nad rynkiem węgierskim nie wpływa na strategię rozwoju Grupy KRUK na rynkach zagranicznych.

Przewiń do góry