20/10/2011

Raport bieżący nr 60/2011: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd KRUK S.A. („Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. mocą uchwały nr 3/2011 z dnia 20 października 2011 roku, podjętą w związku z rezygnacją Pana Pawła Sikorskiego, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 53/2011 z dnia 23 września 2011 roku, powołało z dniem 20 października 2011 roku na Członka Rady Nadzorczej Pana Józefa Wancer.
Pan Józef Wancer (ur. 1942 r.):
Doradca Zarządu Deloitte Polska w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania sektora usług finansowych, reprezentant firmy w publicznej dyskusji na temat zagadnień związanych z sektorem finansowym. Jeden z najbardziej doświadczonych polskich bankowców. Dotychczas pełnił funkcję Prezesa Banku BPH S.A. Doświadczony członek kadry kierowniczej wyższego szczebla z szerokim doświadczeniem i wykształceniem w dziedzinie bankowości międzynarodowej, operacji finansowych, rozwoju gospodarczego i marketingu, restrukturyzacji, fuzji i wydzieleń w Stanach Zjednoczonych, Azji i w Europie. Od stycznia 2011 pełni również funkcję Prezesa Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w budowę nowoczesnego systemu bankowego w Polsce i rozwój samorządu bankowego.
Ukończył Webster University w Wiedniu gdzie uzyskał stopień magistra (MA) w dziedzinie zarządzania oraz stopień magistra (MA) w dziedzinie stosunków interpersonalnych. Posiada również licencjat (BA) z ekonomii (CCNY, NY University).
Pan Józef Wancer wg złożonego oświadczenia nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Józef Wancer nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Przewiń do góry