18/03/2020

Raport bieżący nr 6/2020: Uchwała Zarządu w sprawie odstąpienia od emisji obligacji w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii AJ2 (Obligacje) oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych Obligacji, Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o odstąpieniu przez Spółkę od przeprowadzenia oferty  Obligacji na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego VI Programu Emisji Obligacji Spółki (Program). Decyzja została podjęta w związku z rozwijającą się  sytuacją epidemiczną w kraju z powodu koronawirusa oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej, m.in. przy konieczności osobistych zapisów w Punktach Obsługi Klientów Domów Maklerskich. Emitent informuje, że rozważy możliwość oferty emisji obligacji w ramach  Programu po uspokojeniu sytuacji związanej z pandemią.
Ponadto Emitent wskazuje, iż Grupa Kapitałowa KRUK kontynuuje działalność operacyjną,  ma relatywnie niski poziom zadłużenia (1,3x dług netto do kapitałów własnych na 31.12.2019r.), a sytuacja płynnościowa Grupy jest stabilna (na 31.12.2019r. środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły 150 mln zł, a wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych wyniosła 556 mln zł).  
Jednocześnie Zarząd Emitenta, na moment publikacji niniejszego raportu, nie może w sposób precyzyjny określić  skali wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa i związanych z nim problemów  na wyniki finansowe i perspektywy w dłuższym okresie. Zarząd Emitenta bierze pod uwagę różne scenariusze rozwoju sytuacji i zamierza tak prowadzić działalność operacyjną, aby minimalizować negatywny wpływ na aktywa i wyniki finansowe. Jednocześnie, celem Zarządu jest przygotowanie Grupy do pełnej aktywności inwestycyjnej po uspokojeniu sytuacji związanej z pandemią.


 

Przewiń do góry