28/02/2019

Raport bieżący nr 6/2019: Informacja o szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2018 rok

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z powzięciem przez Zarząd KRUK S.A. w dniu 28 lutego 2019 roku informacji o szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2018 rok, Spółka podjęła decyzję o jego przekazaniu do publicznej wiadomości.

Szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK za rok 2018 wynosi 330 mln zł, co oznacza wzrost o 11,9% rok do roku.  

Szacunkowy zysk na akcję (EPS) Grupy KRUK za rok 2018 wynosi 17,51 zł, co oznacza wzrost o 11,3%, rok do roku, czyli o 3,7 p.p. poniżej celu określonego w strategii na lata 2015-2018.

Szacunkowy zwrot na kapitale własnym (ROE) za rok 2018  wynosi 19,1%, czyli o 0,9 p.p. poniżej celu określonego w strategii na lata 2015-2018.

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za 2018 rok zostaną przekazane w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej KRUK za rok 2018, którego publikacja została przewidziana na 7 marca 2019 roku.

Przewiń do góry