26/02/2015

Raport bieżący nr 6/2015: Zmiana daty publikacji raportów rocznych KRUK S.A. za 2014 rok

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania odpowiednio skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego KRUK S.A. za rok obrotowy 2014.

Raporty roczne, o których mowa powyżej zostaną opublikowane w dniu 15 marca 2015 roku. Wcześniej przekazany przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku termin publikacji odpowiednio skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok ustalony był na 23 marca 2015 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry