24/02/2014

Raport bieżący nr 6/2014: Zmiana daty publikacji raportów rocznych KRUK S.A. za 2013 rok

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania odpowiednio skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego KRUK S.A. za rok obrotowy 2013.

Raporty roczne, o których mowa powyżej zostaną opublikowane w dniu 12 marca 2014 roku. Wcześniej przekazany przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 4/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku termin publikacji odpowiednio skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok ustalony był na 21 marca 2014 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry