12/02/2013

Raport bieżący nr 6/2013: Zmiana daty publikacji raportów rocznych KRUK S.A. za 2012 rok

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania odpowiednio skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego KRUK S.A. za rok obrotowy 2012.
Raporty roczne, o których mowa powyżej zostaną opublikowane w dniu 17 marca 2013 roku. Wcześniej przekazany przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 2/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku termin publikacji odpowiednio skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2012 rok ustalony był na 21 marca 2013 roku.
Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

 

Przewiń do góry