07/03/2012

Raport bieżący nr 6/2012: Zmiana daty publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego KRUK S.A. za 2011 rok

Zarząd  KRUK S.A. (Emitent) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego KRUK S.A. za rok obrotowy 2011.

Raporty roczne zostaną opublikowane w następujących terminach:

Raport skonsolidowany: 20 marca 2012 roku.
Raport jednostkowy: 20 marca 2012 roku.

Wcześniej  przekazany przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 1/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku  termin publikacji  skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2011 rok ustalony był na 15 marca 2012 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
 

Przewiń do góry