21/07/2023

Raport bieżący nr 59/2023: Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku hiszpańskim z podmiotami z Grupy CaixaBank

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarte zostały umowy pomiędzy spółką zależną Emitenta - InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie (Nabywca) a podmiotami z Grupy CaixaBank z siedzibą w Hiszpanii (Umowy, Sprzedający). Przedmiotem Umów jest nabycie przez InvestCapital Ltd. od Sprzedających  portfeli niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej ok. 315 mln EUR (1,4 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 21 lipca 2023 roku).

Warunki Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Przewiń do góry