13/08/2013

Raport bieżący nr 59/2013: Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie emisji oraz ustalenia oprocentowania niezabezpieczonych obligacji, Zarząd KRUK S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2013 roku podjął Uchwałę Nr 38/2013 („Uchwała”) w sprawie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii R3 („Obligacje”) emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych KRUK S.A. 

Zgodnie ze wspomnianą Uchwałą Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że zostało przydzielonych 50.000 Obligacji, każda o wartości nominalnej 1.000,00 złotych i cenie emisyjnej równej 1.000,00 złotych oraz o łącznej wartości emisyjnej 50.000.000,00 złotych.

Przewiń do góry