13/07/2023

Raport bieżący nr 57/2023: Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku hiszpańskim z bankiem Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarta została umowa pomiędzy spółką zależną Emitenta - InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie (Nabywca) a bankiem Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. z siedzibą w Hiszpanii (Umowa, Bank). Przedmiotem Umowy jest nabycie przez InvestCapital Ltd. od Banku portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej ok 427 mln EUR (1 898,91 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 12 lipca 2023 roku).

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Przewiń do góry