11/07/2023

Raport bieżący nr 56/2023: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla Dziesiątego Programu Emisji Obligacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2023 z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie ustalenia X Programu Emisji Obligacji Publicznych (X Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zatwierdzeniu w dniu 11 lipca 2023 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego w związku z realizacją X Programu.
 

Przewiń do góry