11/12/2017

Raport bieżący nr 55/2017: Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu giełdowego

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 11 grudnia 2017 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Giełda”) podjął Uchwałę nr 1473/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („Uchwała”). W treści Uchwały Zarząd GPW stwierdził, iż zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 63 684 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda. Jednocześnie zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 13 grudnia 2017 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 13 grudnia 2017 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLKRK0000010.
Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

Przewiń do góry