04/07/2023

Raport bieżący nr 54/2023: Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii AN4 w obrocie na rynku oficjalnych notowań

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą nr 694/2023 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AN4 spółki KRUK S.A. postanowił:

1) wprowadzić z dniem 5 lipca 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 500 000 obligacji na okaziciela serii AN4 spółki KRUK S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRK0000762”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRU0628”.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt. 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry