30/12/2020

Raport bieżący nr 54/2020: Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku hiszpańskim z bankiem z Grupy BNP PARIBAS

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, zawarta została umowa pomiędzy jednostką zależną Emitenta – InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie (Nabywca) a bankiem z Grupy BNP PARIBAS (Umowa, Bank).
Przedmiotem Umowy jest nabycie przez InvestCapital Ltd. portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych oraz średnich i małych przedsiębiorstw od jednego z banków należącego do Grupy Kapitałowej BNP Paribas o łącznej wartości nominalnej ok. 82 mln EUR (372 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 30 grudnia 2020 roku). Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W wyniku podpisanej Umowy suma wierzytelności, które nabyła Grupa KRUK od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej BNP Paribas w IV kwartale 2020 roku wyniosła 816 mln zł wartości nominalnej. 
 

Przewiń do góry