20/12/2019

Raport bieżący nr 54/2019: Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku włoskim

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, zawarta została wiążąca umowy (Umowa) pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta – ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (Nabywca), a Intesa Sanpaolo S.p.A. z siedzibą w Turynie . Przedmiotem Umowy jest nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 75 mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 20 grudnia roku 321 mln zł). 

Przewiń do góry