08/11/2014

Raport bieżący nr 54/2014: Podsumowanie kosztów Programu Emisji Obligacji Publicznych

W związku z zakończeniem w dniu 8 listopada 2014 roku Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program) oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 63/2013 z dnia 25 września 2013 roku, nr 82/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku oraz nr 86/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje o wysokości poniesionych kosztów. 

Łączne koszty Programu, w ramach którego została przeprowadzona jedna emisja obejmująca 150 000 obligacji Serii T1, wyniosły 426 000 zł. Kwota ta obejmuje: - koszty dotyczące sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 120 000 zł, - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty obligacji – 257 000 zł., - koszty promocji ofert obligacji – 49 000 zł. Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację, o wartości nominalnej 100 zł., wyniósł 2,84 zł. Emitent nie ponosił kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierał umów subemisji w związku z ofertami obligacji. Koszty Programu dotyczące przygotowania prospektu, ostatecznych warunków emisji oraz prowizji domu maklerskiego w wysokości 367 000 zł., zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji do daty wykupu. Pozostałe koszty, w tym związane z promocją ofert obligacji, obciążają bieżące koszty działalności Spółki. 

Przewiń do góry