22/07/2013

Raport bieżący nr 54/2013: Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu giełdowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku dotyczącego warunkowej rejestracji akcji serii E KRUK S.A. („Spółka”) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 22 lipca 2013 roku otrzymał Uchwałę nr 815/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Giełda”) z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki („Uchwała”).

W treści Uchwały Zarząd GPW stwierdził, iż zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 27.896 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki  o wartości nominalnej 1 zł każda.

Jednocześnie zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 24 lipca 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 24 lipca 2013 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLKRK0000010.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Przewiń do góry