21/12/2020

Raport bieżący nr 53/2020: Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku polskim z Getin Noble Bank S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, zawarta została umowa pomiędzy jednostką zależną Emitenta – PROKURA NS FIZ (Nabywca) a Getin Noble Bank S.A. (Umowa, Bank).
Przedmiotem Umowy jest nabycie przez PROKURA NS FIZ od Banku portfeli niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej 839 mln zł.
Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Przewiń do góry