31/07/2015

Raport bieżący nr 52/2015: Wybór KRUK Romania na partnera operacyjnego w projekcie inwestycyjnym

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 lipca 2015 r powziął informację o dokonaniu,  przez International Finance Corporation z siedzibą w Waszyngtonie, USA (IFC), wyboru spółki zależnej od Emitenta, KRUK Romania S.R.L. na partnera operacyjnego w potencjalnym projekcie inwestycyjnym polegającym na utworzeniu SPV przy udziale innych podmiotów, w celu podjęcia negocjacji zmierzających do zakupu niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych (Projekt). Szacowany przez Emitenta nakład inwestycyjny, w przypadku dojścia do skutku Projektu, przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Zarząd Emitenta, osobnym raportem bieżącym, niezwłocznie poinformuje o wyniku negocjacji oraz zawarciu umowy znaczącej.

Przewiń do góry