16/12/2020

Raport bieżący nr 51/2020: Wygrana w przetargu na zakup portfeli wierzytelności na rynku polskim

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 roku powziął informację, iż jednostka od niego zależna, PROKURA NSFIZ wygrała przetarg na zakup portfeli detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności od jednego z banków w Polsce. Wartość nominalna portfeli wierzytelności, o których mowa powyżej, wynosi ok. 839 mln PLN. Emitent, osobnym raportem, poinformuje niezwłocznie o zawarciu umowy związanej z wygranym przetargiem.

Przewiń do góry