21/07/2015

Raport bieżący nr 50/2015: Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

Zarząd KRUK S.A.(Emitent) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego KRUK S.A. za I półrocze 2015 roku (Raport półroczny). Raport półroczny zostanie opublikowany w dniu 30 sierpnia 2015 roku. Wcześniej przekazany przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku termin publikacji Raportu półrocznego ustalony był na dzień 31 sierpnia 2015 roku.
Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

 

Przewiń do góry