07/12/2012

Raport bieżący nr 50/2012: Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 45/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. oraz nr 49/2012 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”; „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2012 roku podjął Uchwałę nr 50/2012  w przedmiocie dojścia do skutku emisji  niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii O2 („Obligacje serii O2”) oraz Uchwałę nr 51/2012 w przedmiocie dojścia do skutku emisji  niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii P1 („Obligacje serii P1 ) emitowanych w ramach Programów Emisji Obligacji Niezabezpieczonych KRUK S.A.
Zgodnie z Uchwałą nr 50/2012 Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji serii O2 doszła do skutku i że zostało przydzielonych 20 000 Obligacji serii O2, każda o wartości nominalnej 1 000,00 złotych oraz cenie emisyjnej równej 1 000,00 złotych oraz o łącznej wartości emisyjnej 20 000 000,00 złotych.
Zgodnie z Uchwałą nr 51/2012 Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji serii P1 doszła do skutku i że zostało przydzielonych 20 000 Obligacji serii P1, każda o wartości nominalnej 1 000,00 złotych oraz cenie emisyjnej równej 1 000,00 złotych oraz o łącznej wartości emisyjnej 20 000 000,00 złotych.
 

Przewiń do góry