10/01/2017

Raport bieżący nr 5/2017: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

W związku z realizacją strategii umacniania pozycji na rynku zakupów portfeli wierzytelności oraz przyjętą polityką informacyjną, KRUK S.A. (KRUK, Spółka) informuje, że wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK (Grupa) w IV kwartale 2016 roku wyniosła 347,25 mln zł i w porównaniu do IV kwartału 2015 roku wzrosła o 76%.

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w IV kwartale 2016 roku wyniosła 8,05 mld zł.

Wartość spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli w IV kwartale 2016 roku wyniosła 290,48 mln zł i tym samym wzrosła o 32% w porównaniu do IV kwartału 2015 roku.

Wartość nakładów inwestycyjnych na wierzytelności nabyte przez Grupę w okresie czterech kwartałów 2016 roku wyniosła łącznie 1,28 mld zł przy wartości nominalnej spraw wynoszącej 16,44 mld zł, co stanowi wzrost o 163% w porównaniu do czterech kwartałów 2015 roku.

Wartość spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli w okresie czterech kwartałów 2016 roku wyniosła 992,30 mln zł, i tym samym wzrosła o 20% w porównaniu do czterech kwartałów 2015 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy KRUK osiągniętych w 2016 roku zaprezentowana zostanie w rocznym skonsolidowanym raporcie okresowym.

Przewiń do góry